title images title images 2
Home About US News Forums


++++ เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ ++++


เกี่ยวกับเรา
- ประวัติความเป็นมา
- การเตรียมตัวมารับบริการ
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข่าว/บทความ/งานวิจัย
- ข่าวจากหนังสือพิมพ์
- เรื่องน่ารู้
- ประสบการณ์จากเพื่อน
- ฐานข้อมูลวิจัย

แบบทดสอบออนไลน์
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าฯ (8 ข้อ)
 
 
Admin System

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
Top  |  Home  |  ประวัติ  |  แบบทดสอบ  |  ฐานข้อมูลวิจัย  |  ข่าว/บทความ  |  ถาม-ตอบ  |  สมุดเยี่ยมชม  | 
© 2005 คลินิกประกายสุข รพ.ศรีธัญญา. เลขที่47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.
โทรศัพท์ : 0-2525-0981-5, 0-2525-2333-5 | แฟกซ์ :0-2526-2894 
คลินิกประกายสุขให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่หมายเลข 02-5250981-5 ต่อ 1652, 1752 ในวันและเวลาราชการ